CENA A REGISTRACE

CENA CELOROČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PARODONTOLOGIE V PRAXI I.

Zvýhodněná cena za celý program

23 400 Kč

Roční program / 4 kurzy / 6 dnů

Kurzovné za jeden den činí 3 900 Kč (Běžná cena za jednodenní kurz je 4 900 Kč), celý program tak zakoupíte se zvýhodněním -6 000 Kč!

Částku lze uhradit najednou nebo ve dvou splátkách. První splátku 11 700 Kč je nutné uhradit do 29.2.2020 a druhou splátku do 31.8.2020.

První kurz programu začíná již za:

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Děkujeme za Vaší registraci,
kontaktovat Vás budeme v nejbližší možné době.

PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

  • Závazná přihláška do celoročního programu Institutu Dentální Hygieny (IDH), může být podána písemně, zasláním na e-mailovou adresu nebo vyplněním registračního formuláře (viz. výše). Přihláška bude účastníkovi potvrzena na e-mail uvedený v přihlášce do sedmi pracovních dní od přijetí.
  • Celkový počet účastníků programu je limitován a účastnit se může maximálně 8 osob v daném programu. Podmínkou přijetí do programu je ukončené studium na vyšší odborné nebo vysoké škole v oboru dentální hygienistka. Účastník zároveň musí aktivně vykonávat praxi dentální hygienistky.
  • Účastnický poplatek zaplatí účastník bankovním převodem na číslo účtu společnosti vedený u ČSOB (241207176/0300) a to buď v celkové výši, nebo po domluvě ve splátkách.
  • V případě splátek musí být první splátka v celkové výši 11 700 Kč uhrazena nejpozději 45 dní před zahájením kurzu č. 1 a druhá splátka nejpozději 45 dní před zahájením kurzu č. 3.
  • Účastník může od účasti odstoupit nejpozději ve lhůtě 40 dnů před zahájením celého programu, a to pouze ze závažných důvodů a vždy písemnou formou, s nárokem na vrácení zaplaceného poplatku v plné výši.
  • IDH si vyhrazuje právo na změnu termínu kurzu nebo přednášejícího ze závažných důvodů (např. onemocnění přednášejícího). IDH bude o těchto případných změnách informovat neprodleně všechny účastníkyprogramu.
  • Nároky na odškodnění a náklady v důsledku těchto změn vůči IDH jsou vyloučeny.
  • Při malém počtu zájemců si IDH vyhrazuje právo odložit celý program kurzů na pozdější termín nebo program zrušit. V tomto případě bude zájemcům, kteří již poplatek zaplatily neprodleně vrácen. Všechny ostatní nároky vůči IDH jsou vyloučeny.
  • Podmínkou získání certifikátu je účast min. na 3 kurzech v průběhu celého programu a absolvování závěrečného pohovoru.