O PROGRAMU

NABÍZÍME CELOROČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ROK 2020

Parodontologie v praxi I.

Celoroční vzdělávací program Parodontologie v praxi I. je zaměřen na prohloubení odborných znalostí v oblasti parodontologie, správné diagnostiky, plánování léčebných postupů, používání nástrojů, využití moderního přístrojového vybavení a zlepšení komunikačních dovedností.

Jednotlivé kurzy jsou rozloženy do uceleného celoročního vzdělávacího programu. Po absolvováního celého programu získá účastník certifikát.

Vzdělávací program zahrnuje jak teoretické vzdělávání formou odborných přednášek, tak praktická cvičení na kvalitních modelech i s pacienty, která tvoří hlavní náplň jednotlivých kurzů. Právě díky tomu si budou moci účastníci osvojit správné techniky při práci s pacienty.

Podpora ADH ČR

Vzdělávací program je připravován za podpory Asociace dentálních hygienistek (ADH ČR). Garantem celého programu je MUDr. Jarmila Úlehlová, která v Písku provozuje svoji mnohaletou parodontologickou praxi. Ordinace má akreditaci ČSK a probíhají zde pravidelné odborné stáže.

Co je cílem programu

Cílem programu je, aby absolvent mohl na základě léčebného plánu stanového parodontologem nebo zubním lékařem navázat na stomatologické ošetření a dokončit iniciální fázi léčby onemocnění parodontu, resp. být schopen připravit pacienta na chirurgické parodontologické ošetření nebo implantaci.

O PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Program celoročního vzdělávání s názvem Parodontologie v praxi I. je rozdělen do ČTYŘ kurzů. Zahajovací a závěrečný jsou dvoudenní, ostatní jednodenní. Jednotlivé kurzy na sebe tematicky a především odborně navazují.

Absolvent kurzu vzdělávacím programem získá:

 • Prohloubí své znalosti v parodontologii skloubením teorie a praxe
 • Zvládne základní diagnostiku onemocnění parodontu
 • Využije parodontologické indexy pro praxi včetně písemné dokumentace
 • Individuálním přístupem k pacientovi vhodně zvolí efektivní dentální pomůcky
 • Zlepší práci s ručními nástroje, jejich výběr, přípravu a ostření, aby mohly správně plnit svoji funkci
 • Zdokonalí dovednost supragingiválního a subgigiválního ošetření parodontologického pacienta
 • Získá jistotu v komunikaci s pacientem před a během ošetření, zvláště pak vyšší důvěru u anxiózních pacientů
 • Upevní své znalosti poskytování první pomoci např. při kolapsu pacienta v ordinaci, při alergické reakci, náhlé příhodě, křečových stavech apod.
 • Naučí se praktické techniky ošetření pacientů se zubními implantáty a ošetření zánětlivých komplikací

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROGRAMU

 • Vzdělávací program Parodontologie v praxi I bude probíhat ve stomatologické ordinaci
 • Na jednotlivé kurzy je třeba mít pracovní obuv a oblečení
 • Ubytování je možné zajistit na požádání
 • V ceně kurzovného je zahrnut společný oběd a občerstvení v průběhu celého dne v místě konání
 • U dvoudenních kurzů je plánovaná (v případě zájmu) společná večeře, která není zahrnuta v ceně kurzovného
 • V rámci programu budou mít účastnici možnost využít zvýhodněné nabídky na vybrané produkty